Powołania z parafii

Z terenu obecnej parafii św. Jana Chrzciciela pochodzą:

KAPŁANI

ks. Andrzej Tabor  – święcenia w 1989 r. w Przemyślu

ks. Adam Kaczor – święcenia w 1990 r. w Przemyślu

ks. Zbigniew Lesiczka CPPS – święcenia w 2000 r. w Częstochowie

ks. Tadeusz Ziętkowski – święcenia w 2003 r. w Sandomierzu

ks. Krzysztof Cisek – święcenia w 2006 r. w Sandomierzu

SIOSTRY ZAKONNE

s. Czerepak

s. Maj

s. Olejarz