Powołania z parafii

Z terenu obecnej parafii św. Jana Chrzciciela pochodzą:

KAPŁANI

ks. Andrzej Tabor  – święcenia w 1989 r. w Przemyślu

ks. Adam Kaczor – święcenia w 1990 r. w Przemyślu

ks. Zbigniew Lesiczka CPPS – święcenia w 2000 r. w Częstochowie

ks. Tadeusz Ziętkowski – święcenia w 2003 r. w Sandomierzu

ks. Krzysztof Cisek – święcenia w 2006 r. w Sandomierzu

SIOSTRY ZAKONNE

s. Cecylia Czerepak – Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej

s. Dawida Olejarz – Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej

s. Alina Maj – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP (Dębickie)

s. Bogna Bujak – Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo
                            Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu (CSSF)

s.Maria Sowa – Instituto Secular Cruzada Evangelica – Espania