Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

25 III 2010 roku powstałą w naszej Parafii grupa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, do której należy 33 osoby.

Duchowa Adopcja jest przyrzeczeniem, którego, treść stanowi modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji ocalenia zagrożonego życia dziecka w łonie matki oraz sprawiedliwego i prawego życia po urodzeniu dziecka, którego imię jest znane jedynie Bogu.

Istotą Duchowej Adopcji jest:

1. Codzienna modlitwa trwająca przez dziewięć miesięcy i obejmująca:
* specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców,
* jeden dziesiątek Różańca św.
2. Dobrowolnie podjęte dodatkowe ofiary w celu wynagrodzenia Bogu za grzechy i dzieciobójstwa.

Dodaj komentarz