Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

Od 2014 roku na terenie parafii mieszkają siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

Bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr od Aniołów zostało założone w Wilnie przez ks. Wincentego Kluczyńskiego, przy współudziale M. Bronisławy Stankowicz w 1889 r. Główną ideą towarzyszącą zakładaniu zgromadzenia było werbowanie i formowanie światłych niewiast, które bez zwracania na siebie uwagi, będą pomagać kapłanom w ewangelizacji.

Siostry są w Polsce, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Czechach, a także w 3 krajach afrykańskich: Rwandzie, Kongo i  Kamerunie. Na wzór aniołów pracują jako pielęgniarki, lekarze, psychologowie, wychowawczynie, nauczycielki itp.

W Jeżowem siostry będą prowadzić przedszkole i dom opieki. Obecnie trwają prace budowlane przy powstawaniu tych dzieł.

Więcej informacji o Zgromadzeniu, Aniołach czy prowadzonych rekolekcjach można znaleźć pod adresem www.siostryodaniolow.pl

Kontakt z siostrami w Jeżowem: s. Aneta – tel.

Dodaj komentarz